Utbildare

Utbildare anslutna till Skandinaviska Vård- & Terapihundsföreningen. Dessa utbildare av Sociala Tjänstehundar uppfyller SVTH´s krav och är medlemmar i föreningen. Nedan kan ni läsa SVTHs riktlinjer för utbildning av Sociala Tjänstehundar. Svenska Terapihundskolan Nyttohunden Hundens hus Stockholm Luddhund AB Lerkulans Hundcenter Svenska Pedagoghundsinstitutet     Riktlinjer för utbildning av Sociala Tjänstehundar