Styrelsen

Ordförande – Nina Josefsson
Arbetar på tre olika boenden för vuxna och äldre, även med barn & ungdomar på korttidsboende och förskola.
Nina arbetar tillsammans med sina två chihuahuor Bella & Albin. Läs gärna mer på hundkansla.se

Sekreterare – Eva Münter

Kassör – Katriina Ojanperä

Ledamot – Anki Johansson

Ledamot – Anja Wernersson

Ledamot – Øystein Johannessen

Ledamot – Annika Isoniemi Blom

Ledamot – Liselott Lindell

Ledamot – Amanda Melin

Suppleant – Sanna Eriksson