Lokalgrupper

9

SVTH har under flera år arbetat med att starta upp lokala grupper. Föreningens förhoppning är att man i de mindre grupperna ska känna sig mer involverad i SVTH’s arbete och att man får ut mesta möjliga av sitt medlemskap i föreningen.

SVTH Norra
Kontaktperson: Åsa Ramsell
asa@tryggatassar.se
070-5210020
www.tryggatassar.se
Facebookgrupp: SVTH Norra

SVTH Stockholm
Kontaktperson: Eva Hansson
info@evahansson.com
073-8185655
Facebookgrupp: SVTH Stockholm

SVTH Svealand
Kontaktperson: Sarah Forsberg
sarah.forsberg@solom.se
0738343828
Facebookgrupp: SVTH Svealand

SVTH Göteborg
Kontaktperson: Maria Larm
maria.larm@terapihundsekipaget.se
0739784699
www.terapihundsekipaget.se
Facebookgrupp: SVTH Göteborg

SVTH Västra
Kontaktperson: Merit Skoghammar
Mskoghammar@live.se
0707463530
Facebookgrupp: SVTH Västra

SVTH Södra
Kontaktperson: Liselott Lindell
liselott@varmtass.se
0707-252694
http://www.varmtass.se/ 
Facebookgrupp: SVTH Södra