Svth Västra

Amanda Grapne är undersköterska m. amanda-bella
psykiatri inriktning samt stödpedagog inom funktionshinder. Terapihunden Bella (bullterrier) är utbildad hos Svenska terapihundskolan. Teamet arbetar främst med förvärvade hjärnskador och inom psykiatrin.
systerbella.se

Kontakt: Amanda Grapne,
0735-780517, a.grapne@gmail.com
__________________________________________________

Annika Isoniemi Blom är undersköterska annika-sveaoch friskvårdsterapeut. Terapihunden Svea (engelsk springer spaniel) är utbildad terapihund hos Hundens hus och utbildas till läs- och fadderhund hos Svenska terapihundskolan. Hjördis (engelsk springer spaniel) utbildas nu till besökshund hos Svenska terapihundskolan.
Teamet arbetar på Drottning Silvias barn- och ungdsomssjukhus lekterapi, BUP-akuten samt PUB’s korttidsboenden, skolor och äldreboenden.
sveahundteam.se

Kontakt: Annika Isoniemi Blom,
0735-530406, sveahundteam@gmail.com
__________________________________________________

Maria Larm är barn- och ungdomspedagog m. maria-figge
vidareutbildning i psykiatri och psykologi.
Maria är även utbildad hundinstruktör och undervisar hos Nyttohunden. Terapihunden/fadderhunden/läshunden Figge (australisk kelpie), utbildad hos Svenska Terapihundskolan och Hundens Hus. Teamet är verksamma inom LSS-boenden, skola, äldrevård och daglig verksamhet.
terapihundsekipaget.se

Kontakt: Maria Larm,
0739-784699, maria.larm@terapihundsekipaget.se
________________________________________________

Foto: Jonas Lindstedt


Monica Broman
är auktoriserad socionom, författare, lärare i hundtjänst och av Svth godkänd utbildare – NyttoHundens utbildning. Genomgått vårdhundskolans utbildning 2009-2010 samt Svenska terapihundskolans fadderhundsutbildning. Arbetar idag med Önska, Australian Shepherd, som är egenutbildad och diplomerad av Svenska terapihundskolan. Monica har sedan 2010 till jan-2016 arbetat med Flatcoated retriever Locka och sedan 2014 arbetat med Önska.
Teamet arbetar sedan 2011 på habiliteringen på Bräcke Diakoni, samt på äldreboenden och anlitas av föräldrar för uppdrag inom specialområde, barn- och ungdomar med funktionsnedsättningar.
nyttohunden.se

Kontakt: Monica Broman
0706-812111,
info@nyttohunden.se