Svth Norra

Åsa Ramsell är undersköterska m inriktning   
mot funktionsnedsättning, palliativ vård,
vård/omsorg vid demenssjukdomar och
rättspsykiatri.
Terapihunden Alwin (Tollare) är
utbildad terapihund hos Hundens hus och
vidareutbildad läs- och fadderhund
hos Svenska terapihundskolan. Teamet har arbetat hos LSS Mica dagverksamhet med personer m olika diagnoser, gymnasiesärskola, förskola för asylsökandes barn samt jobbat med hundrädda barn.
Har också jobbat med autistiska barn och barn med downs syndrome. Varje sommar har vi läshundsuppdrag via Östersund bibliotek. tryggatassar.se Kontakt: Åsa Ramsell 070-5210020 asa@tryggatassar.se