Bli medlem

Broman
Som medlem i SVTH får man möjlighet att delta i möten, informations- och träningsträffar som föreningen anordnar. Föreningen arbetar ständigt för att förhandla fram bra villkor, försäkringar och rabatter för sina medlemmar. Samt verkar för att hålla sig ajour med ny forskning och framgångar som rör ämnet hundassisterad terapi och interventioner.
Aktiva medlemmar presenteras på hemsidan.

Aktiv medlem (utbildat ekipage) 300:-/år
Stödmedlem (ej ännu utbildad) 150:-/år

Maila kassor@svth.se vid frågor eller för att bli medlem.